Uma Lehe lugõja, kiä pallõs hinnäst kutsu nimega Võrokõnõ, om saatnu salmi, midä om paslik timahava jouluvanalõ ette lukõ.

Jouluvana, mul om murõ,
kurta kinkal’gi ei olõ.
Kas ka sa ei arva,
et bussi sõitva väega harva?

Ma ei toosi Lätist viina,
sõidas õnnõ pääliina.
Olõs nigu õigõ miis,
sõidas uma raha iist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit