Seos aastas om Uma Lehe jutuvõistlus läbi. Kokko tull΄võistlusõlõ 100 juttu, kirotajit oll΄46. Jutuvõistlusõ tulõmusõ:

I kotus: Kiviti Kadri, jutt «Nii unõh ku ilmuisi».

II kotus: Silla Silver, jutt «Merevaigutütrik». Lisas kroonujutu eräpreemiä, jutt «Ma lasõ su maha, raisk!»

III-IV kotus: Valpri Liina, jutt «Tsohkatadõn üle tarõpõrmanda». Jutt sai ka latsõpõlvõmälestüse jutu eräpreemiä.

Katõgooria võitja

III-IV kotus, Kindma Maimu, jutt «Aga papa oll’ jo siin!». Jutt võitsõ ka katõgooria «Tervüisi tõõsõst ilmast».

Katõgooria «Lugu, midä periselt es juhtu», võidujutt Raudkatsi Ene «Lugu, midä es juhtu!»

Katõgooria «Maolda nali», võidujutt Jaaksoni Eve «Kas õnnõ üits kõrd ka lugõ?»

Katõgooria «Periselt elon juhtunu nal’alinõ lugu», võidujutt Niklusõ Mare «Tsiga jäävangin».

Eräpreemiä

• Lämmä süämega kirotõt hää eläjäjutu eräpreemiä – Antoni Annika, jutt «Häste lõppõnu jõulutsukõlus».
• Rehepapijutu preemia – Orassoni Rael-Adiina, jutt «Rossin 2».
• Latsõpõlvõjutu eräpreemiä – Reiliku Kalev, jutt «Tagunu lasku».
• Eräpreemiä ilosa võrokeelidse sõna – perrätohtõrdus – tarvitamisõ iist – Karu Jaak, jutt «Kokkosaaminõ ortupeediga».
• Perimüskultuurijutu eräpreemiä – Liira Singa, jutt «Hädäh märdisantõga».
• Eläjäjutu eräpreemiä – Patte Maimu, jutt «Näänü».
• Ahistamisjutu eräpreemia – Zilmeri Hele, jutt «Kuis sõbra nõu perrä talitadõn puhada saa».
• Aiandusõ eräpreemiä – Kuslapuu Kaisa, jutt «Minevädse suvõ viimne reliikvia».
• Eräpreemiä „Aigu om“ – Väljandu Ellen, jutt «Ega tüü jänes olõ-õi!».
• Meditsiinijutu eräpreemiä – Prisko Mart, jutt «Kõõks».
• Meelekimmüse eräpreemiä – Raudheina Liilika, jutt «Mi perre televiisorilugu»
• Tüüotsmise loo eräpreemiä – Õkva Margit, jutt «1744».
• Hää perimüsjutu preemiä – Alopi Ene, jutt «Sällämõskmisõst».
• Tõõsõ ilma jutu eräpreemiä – Nahkuri Liidia, jutt «Salaperäne pästjä».

Hää jutu preemiä

• Linderi Kaja «Taksosõit Tal’nah»
• Panga Milvi «Oi, määne häbü!»
• Nõlvaku Kaie «Sugulanõ käve tõsõlt puult tagasi»
• Metsa Sirje «Mino turvakodo»; Aidma Hele «Mis tõsõn ilman sünnüs»
• Pärnaste Leida «Midä arvata vaimujuttõst?»
• Juhkami Tiiu «Mustlasõ ettekuulutus»
• Johansoni Madis «Mullika sõit kokkoostu PAZ bussiga»
• Vaiksaarõ Tõnu «Varõs vaga linnukõnõ»
• Oleski Villem «Kõrralik keretäüs»
• Puderzelli Linda «Pidolõkäük Talinahe»
• Kolodinskaja Külli «Kiusaminõ kanakar’an»
• Plumanni Kaja-Riina «Kura puul ja hüvä puul»
• Tammõ Aili «Jumala liha» ja «Unõhtamalda kokkosaaminõ».

Tennämi: Kure Hilja, Mägi Meinhard, Seimi Lea, Holstingu Jannu, Läti Vaike, Musta Riivo, Asbergi Eha, Riitsaarõ Laine, Laanekivi Õie, Kala Hardi, Lillemetsa Arne.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit