Võrokiilne telesari «Tagamõtsa» sai neli vahtsõt jako. Noid saa edimäst kõrda nätä 26.–29. joulukuu pääväl kell 18.45 ETVst.

Vahtsõ nelä luu päälkirä omma «Kalamiis», «Pagulanõ», «Avarii» ja «Üllätüs». Neo luu oma jakus «Tagamõtsa» viiele jaolõ, miä tetti viis-kuus aastakka tagasi.

Telelavastusõn käü elo Tagamõtsa-nimelidsen väikun küläkesen, midä om aig muutnu, nigu tä om muutnu kõkkõ mi ümbre. Puut om kinni pantu, tuu asõmõlõ om tettü kohvik, kon pakutas hirmkallist käsitüüolut, murõs omma pagulasõ ja kotost kavvõlõ pagõva uma inemise.

No küläelon kammandas iks perekund Tagamõts, kelle elo olõ-i joht lihtsä, a tege upõrpallõ nigu pall’odõl tõisilgi. Latsõ omma suurõmba ja murõt näidega inämb ku inne…

Et lugu pall’o tõsitsõs es lännü, tuu iist hoolitsõs perreimä veli Agu, kiä om Soomõst tagasi tulnu ja ots hindäle tegemiisi. Abis om tihkõ vanamiis Vello uma poja Manivaldiga.

Seokord läts’ «Tagamõtsa» tegemise man vaia ka kaskadööri api. Tuud pakk’ rallimiis Rosenbergi Alar.

«Tagamõtsa» seriaalin mängvä Tagametsa Tarmo, Käose Maive, Metsuri Marje, Trolla Agu, Krampi Kaspar-Oskar, Operi Vello, Paulsoni Manivald jt. Lisas tegevä üten tunnõdu võrokõsõ Kõivupuu Marju, Ruitlasõ Olavi, Puura Väino ja ERRi Võromaa korrespondent Nutovi Mirjam.

«Tagamõtsa» stsenaariumi autor om Rahmani Jan, reþissöör Kordemetsa Gerda, muusika autor Ilvesse Aapo.

«Tagamõtsat» saa perrä kaia ka 2.–5.01. kell 9.50 ja ETV arhiivist.

UL


«Tagamõtsa« päätegeläse Maive, Tarmo ja Marje. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit