Õks juhtus. Üten restoranin pakuti kundõlõ kipõnküdsäjän lämmistedüt munna. A muna võtt’ kätte ja plahvat’ kundõ suun ja tsurksõ täl kuulmisõ är. Kundõ, nigu vällämaal kombõs, läts’ restorani vasta kohtuhe.

Tetti uuringu, tiidläse uurõ ja puurõ asja ja löüdse, et statistilidsõlt om tõtõstõ väiku võimalus, et muna suun plahvatas, ja et kipõnküdsäjän lämmistedü muna suuhtõtopminõ om nigu munaruleti mängmine.

Tiidläse püüdvä kõgõst arvo saia. Kuis tuu Higgsi boson hingäs, om ilmaruumin toda tummõtainõt vai ei, kuis aigruumi painuta, et hirmaigladsõst valgusõ kiirusõst olnu küländ, et kaugin galaktikin külän kävvü. Kõiki tiidläisi ei saa kvantarvutiid kokko pandma palgada, mõni piät jäämä sis õgalõütele arvo saia asjo mano, kaema, et lihtsä inemise hinnäst kuumõ munnõ ja muu säändsega õhku es lasknu.

Om sääne ütlemine, et jutt keerel’ nigu kuum kardokas suun. No või munaäpärdüse päält üte ütelüse mano tetä. Näütes. Küsümine, kas ti olõti umma ammõtit kur’astõ är pruukinu ja umalõ tõõsõlõpoolõlõ tsiatoetust määränü, keerel’ majandus- ja taristuministril Simsonil mõnõ sekondi suun nigu kuum kardokas. Sõs plahvat’ ministri suun kipõnküdsäjän lämmäs aet muna: «Mu tõõnõpuul Soormi Teet ei olõ sentigi toetust saanu. Mitte sentigi.»

Kiilt tulõ kujondidõ ja ütelüisiga rikkambas tetä. Parhilla saasi ilosahe üldä, et Rehvormieräkunna tasadsõ esimehe Pevkuri Hanno suuhtõ eräkunna puult pant muna valijidõ pettumusõs es plahvatagi. Timä arvatav perrätulõja Kallasõ Kaja ei paistu ülepää muna suunhoitjat tüüpi, täl om esiolõmist, et lämmasaet muna ka alla neeldä, ku vaia piäs olõma.

Neo olli lihtsäle näute, kuis kiilt parõmbahe pruuki. Ja kuis tiidüst keele edesiminegi jaos är pruuki. Olkõ ausa – tiidüstüüst, mille järeldüs om, et kuuma muna suuhtõ pandmisõl või jamas minnä, jääs täämäbdsel pääväl ütsindä veitüs. Seeni ku üte tiidläse munnõ veerütäse, tüütäse tõsõ joba tehisintellekti kallal.

Kunstmõistus om joba peris elo, mis opsõ esi nelä tunniga malõmängu selges ja sai jako maailma kõgõ parõmbast malõprogrammist Stockfish. 100 mängu joosul es saa Stockfish mitte ainumatki võitu.
Ma mõtlõ, et 10–15 aasta peräst või riigikogo ja ministri vallalõ laskõ ja kunstmõistusõ asõmõlõ panda. Kunstmõistus ei nakka hindäle munnõ suuhtõ topma, ja võimalus, et tä koton sängü kaudu tsiakasvatusõga köüdüssen om, om kah väega väiku.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
tiidüshuvilinõ

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit