Hindä kaitsminõ

Hindä kaitsmisõ teemä om esieränis tähtsä parhilla, ku meid om ründämä naanu jälle koroonaviirus. Kas saa luuta kässimõskmisõ, tarõn püsümise ja rahva seen ollõn Hiina kalli tolmumaski pääle, tuud võit esi arvada. Abis om iks, nigu üteldäs.

Üts mu tutva kõnõl’ uma kogõmusõ perrä, et Vinne aol olli eski oktoobrilatsil võistlõmisõs koton ummõldu verevä ristiga pauna, kon seen marlimask. Täüsinemiisil oll’ asi karmimb. Meelen om suvi, ku Võrolõ tull’ suur kari tsiviilkaitsõ tegeläisi, kes mitmõl puul liinan kontrolsõ, kuis mõistami hinnäst kaitsa. Stopperiga võeti aigu. Päämine oll’ gaasimaskõ kipõ päähätõmbaminõ.

Mi asotusõ vanõmba mammi olli pistü hädän, a tuuiist piltnik tull’ toimõ mõnõ sekondiga. «Mis tan iks vinütä,» arvas’ miis esi. Aasta lõpun saadõti tälle ku Võromaal kõgõ veidemb aigu kulutanu gaasimaski päähätõmbajalõ pääliinast uhkõ tenokiri.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit