Olõmi valmis kaitsõs!

Vinne ao üts tähtsämbit värke oll’ tsiviilkaitsõ. Aig-aolt käve Tal’na korgõ ammõtnigu kah rajoonõn kaeman, kuis tan oldas valmis kaitsõs. Es päse aolehetoimõndus kah.

Ütel pääväl tull’ mu kabinetti pääliina miis kaema, ku häste leht tsiviilkaitsõpropagandat om tennü. Ildaaigu oll’ kongi olnu tsiviilkaitsõoppus ja lehen oll’ nupukõnõ tuu kotsilõ, pilt kah man. Tuust ma kõnõli pikält.

Ma sai kittä, a tsipa laita kah. Olõs võinu lehen pikembält ja põh’aligumbalt olla.

ETA oll’ midägi saatnu, rohkõmb es olõki. Lehe kujondusõs oll’ tellit viisnukkõga ilojuuni, nüüd lätsi noidõ man pikembä artikli jutus. Tsiviilkaitsõst es olõ sääl külh sõnnagi. Vahtsõ sisu võlssõ ma mano. Kokko sai neli artiklit.

«Ploho, otšen ploho!» oll’ tsiviilkaitsõ bossi hinnang lehele. Timä meelest olõs pidänü egän lehen tsiviilkaitsõ seen olõma.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit