Puulpääväst, 13. piimäkuust läts’ käümä ettevõtminõ, kon egä päiv kooni suvõ lõpuni tulõ kell 11 Võro liina keskplatsi pääle üts inemine, kiä kõnõlõs umma luku umast liinast uman keelen.

Edimädsel pääväl oll’ kõnõlõma tulnu Toomiku Siiri, kiä om kogõnu reisijuht. Siiri mõistsõ kõnõlda nii, et päält tunniaolist juttu oll’ hallõ ärki minnä. Kullõjit oll’ edimädsel pääväl 25. Kokko jutustas suvõ joosul umma luku umast liinast 40 priitahtlikku kõnõlõjat.

Seo om üts väärt ettevõtminõ. Pikk suvi om viil iin, soovita kimmäle mõni päiv kullõma minnä!

Rahmani Jan


Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit