«Mino Võromaa 35» saak salvõn

Latsi ja nuuri 35. võrokiilside kirätöie võistlusõlõ «Mino Võromaa» tull’ tsõõrik arv töid – 50. Parõmba kirätüü avit’ vällä valli hindajidõ kogo: Kreutzwaldi muusõumi juhataja Hollo Aimi, Võro latsiraamadukogo juhataja Laanpere Helle, võrokõnõ ja võrgoväreti «Üts rahvas – kats kiilt» iistvõtja Kelbä Raivo ja Treffneri gümnaasiumi opilanõ Parhomenko Aadi. Parõmba kirätüü jõudva üten nelä varatsõmba … Jätka «Mino Võromaa 35» saak salvõn lugemist