Timahavanõ Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 8. põimukuul Vana-Võromaa lõunatipun ja Mõnistõ talorahvamuusõumi man. Seo om joba tõõnõ aastak, ku säänest matkapäivä peetäs.

Ku mineväaastadsõ suvõülikooli matka paik oll’ Vana-Võromaa põh’atipp, sis timahava matkatas Võromaa ja Eesti lõunatipun. Matkapäiv nakkas pääle kell 10 Mõnistõ talorahvamuusõumi mant, kon peetäs mõnõ loengu Harglõ kihlkunna jõõnimmist, ristipuiõst ja kunagidsõst katkuaost Harglõ kandin.

Edesi sõidõtas matka alostuspaika, tii pääl tetäs mõni piätüs. Matk nakkas pääle Naha talo suurõ tammõ mant, lätt matkarata pite ja om ligi 5 kilomiitret pikk. Päält matka mindäs tagasi muusõumi mano, kon tulõ ütenlaulmisõga kultuuriprogramm.

Teedüst saa mano kodolehe voroselts.ee päält vai Pandi Annika käest e-postiga pant.annika@gmail.com.

UL


Mineväaastanõ suvõülikooli matkapäiv Meerapalon. Pilt Uma Lehe arhiivist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit