Tähtsä maailmamuusiga aokiri Songlines valisi uma jürikuunumbre edekümne artistivaliku sekkä ka Võromaa juuriga akordionimängjä Bartosiki Tuulikki üten timä sügüse ilmunu albumiga «Torm veeklaasis».

Tuulikki esi ütles, et om väega meelütet tuust, et säändsen tähtsän aokirän kõrvuisi tunnustõdu maailmamuusikidõga är om nimmatu. «Olõ väega positiivsele üllätünü, et Võromaa mõtsu vibratsiooni akordioni pääl läävä maailmamuusiga valdkunna tegijile niipall’o kõrda. Et tego om originaalmuusiga plaadiga, sis olõ seo ärnimmamisõ peräst viil rõõmsamb. Looda, et keerulidsõl aol saava inemise mu meditatiivsõst muusikast hengelämmind ja tukõ.»

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit