Sännäst peri võro luulõtaja Artur Adsoni nimeline ilolugõminõ, midä om peetü 1999. aastagast pääle, tetti timahavva videoklippe esitämise vormin. Võistlusõlõ saadõti 32 videot, üldvõitjas tunnist’ hindamiskogo Raju Eliisabeti ja Saarõ Hipõ esitet-lavastõt luulõtusõ «Sadra mõts».

«Tuu, ku suurõ armastusõ ja hoolõga olli ilolugõja uma klipi tennü, tege süäme lämmäs ja and julgust usku võro keele püsümiste,» selet’ võistlusõ kõrraldaja Allasõ Tiia Võro instituudist.

Võistlusõlõ saadõti mitmõ autori luulõtuisi, a kõgõ inämb iks Adsoni ummi. Hindamiskogo valisi parõmba vällä viien katõgoorian. Kõgõ inämb punktõ sai žürii käest Kääpä kooli 8. klassi tütrigu Raju Eliisabeti ja Tarto ülikoolin aoluku opva Saarõ Hipõ loet luulõtus «Sadra mõts», mille om kirotanu Saarõ Evar.

«Ollimi Hipõga Elopärli kohvikun ja lugõsimi Saarõ Evari luulõtuisi. Sis jäi tuu luulõtus silmä. Nakassimi tuud lugõma ja löüdsemi, et taa om taa, midä mi otsimi,» selet’ Raju Eliisabet võiduvideo saamist. «Hää oll’ lukõ ja üles filmi oll’ kah väega-väega vahva,» võtt’ tä pikäst võttõpääväst vällä tulnu video tegemise kokko.

Rahmani Jan


Kaadri ilolugõmisõ võistlusõ võiduklipist «Sadra mõts». Lugõja Saarõ Hipp ja Raju Eliisabet võti uma luulõlugõmisõ üles telefoniga Sadramõtsa bussipiätuse man.

Timahavadsõ Adsoni ilolugõmisõ võistlusõ parõmba lugõja:

 
Latsiaid–1. klass

• Mägi Mirtel (5a) Põlva Pihlapuu latsiaiast.
• Mõttusõ Katarina Mõnistõ kooli 1. klassist (lugi üten uma kooli 3. klassi opilasõ Läniku Marleeniga).

2.–4. klass

• Lumi Kert, Voitka Jaanika ja Taaberi Emili Võro Keskliina Kooli 4.b klassist (loiva üten Valsi Kristiga).
• Adamsoni Romet Mõnistõ kooli 3. klassist.
• Piirjõe Ralf Mõnistõ kooli 3. klassist.

5.–9. klass

• Raju Eliisabet Kääpä kooli 8. klassist (lugi üten Saarõ Hipõga).
• Saarõ Hindrik Osula põhikooli 5. klassist.

10.–12. klass

• Kuninga Armas Vahtsõliina gümnaasiumi 12. klassist.
• Parhomenko Aadi Tarto Hugo Treffneri gümnaasiumi 11. klassist.

Põlvõst põlvõ

• Kokmanni Joanna Räpina ütisgümnaasiumi 3.b klassist ja Rahasepä Rainer.
• Plaado Maritte Arianne Vilustõ põhikooli 6. klassist, Plaado Renet Veriora latsiaiast Õnneseen ja Plaado Mari.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit