Inne tulõva aastaga Umma Pito tetäs matkapäivi, kon saias tutvas Vana-Võromaa esi paikuga. Matkasari «Määne om seo maa? Kaemi perrä!» kuts tulõva kuu keskpaigast kooni Uma Pido pääväni tulõva aastaga 2. piimäkuul huviliidsi kümnel kõrral luudusõn käümä.

Egäl matkapääväl om plaanin kõndi maaha 10 kilomiitre ümbre. Omma ka matkajuhi, kiä mõistva matkaliidsilõ põnõvit paiku näüdädä ja noist kõnõlda. Vähembält kuvvõst matkast om lubanu ossa võtta luulõ- ja spordimiis Contra, kiä om ka varrampa näüdänü umma armastust umakeelidse pido ja spordi vasta.

Uma Pido matkasar’an käüdäs är kõigin katsan Vana-Võromaa kihlkunnan. Päält kihlkundõmatku om kats piirimatka: kaias Võromaa ja Setomaa piiri ja pidopääväl kõnnitas Võro liinan Rõugõ ja Põlva kihlkunna piiri pite.

Matkapäävä omma ossavõtjilõ massulda. Noilõ, kiä vähämbält viiel kõrral matkal käävä, pandas avvuhinnas vällä Uma Pido pilet.

Uma Pido matkasarja kõrraldasõ Võro selts VKKF, Võro instituut, Kaitsõliidu Võromaa mallõv, Kaitsõliidu Põlva mallõv, Võromaa spordiliit, Põlva maakunna spordiliit, Põlva matkaklubi jt.

Teedüst saa mano internetist umapido.ee/matk päält.

Rahmani Jan


Õuna Merike Võromaa spordiliidust ja Uma Pido projektijuht Tigasõ Merike kutsva kõiki huviliidsi matkama. Matka omma kuntipite ka noilõ, kiä egä päiv sporti ei tii. Rahmani Jani pilt

1. matk Räpinä kihlkunnan 15.10.2017. Käüdäs Meenikunno kandin, kõnõldas mõtsast ja mõtsavellist.

2. matk Võromaa-Setomaa piiri pääl 29.10.2017. Käüdäs Võromaa-Setomaa piiri piten müüdä Miikse uja viirt, alostõdas ja lõpõtõdas Vahtsõliina kandsi man.

3. matk Urvastõ kihlkunnan 11.11.2017. Pääle naatas Urvastõ kerigu mant, käüdäs Pokumaal, Tammõ-Lauri tammõ man ja Urvastõ külän.

4. matk Põlva kihlkunnan 2.12.2017. Käüdäs Taivaskua kandin Saesaarõ paisjärve kaeman.

5. matk Karula kihlkunnan 17.03.2018. Otsitas Lüllemäe kandin Lattiku Jaani ratu.

6. matk Kanepi kihlkunnan 31.03.2018. Liigutas Koorastõn ümbre kuvvõ Koorastõ järve.

7. matk Harglõ kihlkunnan 14.04.2018. Käüdäs Koiva jõõ viirt piten, otsitas Koiva kundõ pääl «viiendät aastaaigu».

8. matk Vahtsõliina kihlkunnan 28.04.2018. Käüdäs ümbre Piusa ja Orava kandin.

9. matk Rõugõ kihlkunnan 12.05.2018. Hulgitas Paganamaal vanakur’a tiid piten.

10. matk Põlva ja Rõugõ kihlkunna piiri pääl 02.06.2018. Käüdäs Võro liinan, uuritas Piiri uulitsat, kost lätt Põlva ja Rõugõ kihlkunna piir.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit