29. lehekuust 11. piimäkuuni and Ameeriga hummoguosa esi paigun kokko 10 kontsõrti Võromaa rahvapillimängjide punt. Pildi pääl omma pillimängjä üten ummi vastavõtjidõga. UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit