12.–13. vahtsõaastakuul pidi umma edimäst timahavast laagrit Wana Wõromaa Wunkorkestri. Orkestrin mäng päält 30 perimüsmuusigaopja Moostest, Mõnistõst, Vahtsõliinast ja Võrolt.

Orkestri tüü käü niimuudu, et kõrra kuun saias 24 tunnis kokko ja opitas Vanalt Võromaalt peri pillilukõ. Ja ku kutsutas, käüdäs noid ka mängmän. Järgmäne ülesastminõ om orkestril urbõkuun Leedun.
Wunkorkestri laagri peeti seokõrd Võro instituudin, oppaja olli Lepassoni Kadri, Laube Kadri ja Priksi Kristjan.

Rahmani Jan


Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit