Pühäpäävä, 26. märdikuul kell 11 tulõ Võrol Kandlõ kultuurimajan vabaütisüisi mess, kon arotõdas ello päält haldusreformi. Arotusõ teema om «Vahtsõ valla veretsõõr», juttu vidä tunnõt telemiis Vaino Urmas.

Märgitäs, kuis tetä nii, et elo lännü edesi egän valla veeren, ja midä saanu vabaütisüse tuu jaos är tetä.

Päält arotamisõ saava paigapäälidse MTÜ ka ummi tegemiisi tutvusta.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit