Võro Keskliina pargin peetäs 3. lehekuul kellä 15–18 Uma Meki keväjälaata. Laadu pääl omma kauplõja söögi ja kasvõga, arotusõ, mängu ja kontsõrdi. Laadupäivä juhatas telemiis Vaino Urmas.

Ligemb teedüs: umamekk.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit