1. hainakuul saa Võromaalt peri kirämiis Ruitlasõ Olavi 50 aastakka vanas. Tuul puhul kõrraldas MTÜ Tartu NAK Võro liinan kirändüskonvõrendsi, kon kõnõldas Ruitlasõ elost ja loomingust.

Ruitlasõ Olavi om kirotanu hulga romaanõ, luulõtuisi, filmistsenaariummõ ja näütemänge. Osa umast loomingust om Ruitlanõ kirotanu ka võro keeli. Uma Lehe lugõjalõ om Ruitlanõ tutva tuu perrä, et kirot’ 19 aastakka lehte perämädse küle luku, kon tä ilmaelo ullusõ ja tarkusõ teräväle ette võtt’.

Ruitlasõ kirändüskonvõrents peetäs 3. ja 4. hainakuul Võro instituudi man (Tarto 48, Võro). Pääle nakkas üritüs 3. hainakuul kell 17.

Plaanin omma ettekandõ ja käüdäs ka müüdä Võro liina paiku, miä omma Ruitlasõ loominguga köüdetü.

Konvõrendsil omma lubanu ettekandõ tetä Märka Veiko, Kauksi Ülle, Urmeti Jaak, Gulgi Albert, Rahmani Jan. Ettekandit või viil mano tulla.

Üles om lubanu astu ka pääväkangõlanõ esi ja kõnõlda tuust, kuis tä umast romaanist «Vee peal» filmistsenaariumi kirot’ ja midä režissöör Simmi Piitre tuuga pääle om naanu.

Parhilla tetäs Ruitlasõ romaani «Vee peal» perrä filmi, miä kõnõlõs poiskõsõ elost Vinne ao lõpu Võro liinan. Suurõlt jaolt om tego Ruitlasõ hindä latsõpõlvõluuga.

UL


Kiränik Ruitlanõ om ka kõva kalamiis. Pilt Uma Lehe arhiivist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit