10.–21. joulukuuni tulõ Võro liinan Võro instituudi saalin jõululaat, kon müvväs Vana-Võromaa käsitüüd, söögikraami ja võrokeelitsid raamatit. Laat om valla tüüpäivilde kellä 10–17.

«Jõulumüük om tuu õigõ kotus, kon rahvalõ käsitüüd näüdädä,» kõnõlõs laatu kõrraldava MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü iistvidäjä Oja Vilve.

Jõulumüüki omma Vana-Võromaa käsitüülise kõrraldanu ka varatsõmbil aastil, a seo aastak tetäs tuud vahtsõn paigan ja kaupa om kah tsipa inämb. «Seokõrd ei olõ õnnõ käsitüü, pakumi ka veidükese Uma Meki märgiga söögikraami ja võrokeelitsit raamatit, CD-sid ja DVD-sid,» seletäs Oja Vilve.

Käsitüüst omma laadu pääl välän kirivüü, suka-kinda, om ka puutüüd, kündlit ja jõuluehtit. Söögiskraamist müvväs mett, tsäihainu ja muud säänest, mis kergele hukka ei lää. «Tan saa kõrraga mitund asja. Meil omma ka egä päiv esisugudsõ opitarõ, kon meistri andva kipõt jõulupakiapi, vehverkuukõ kirjamisõst käsitüüni vällä,» kitt Oja Vilve.

Kuis tuu käsitüüabi täpsembäle vällä näge? «Ku kellelgi om jäänü kodo poolikut käsitüüd, sis või julgõlõ üten võtta, mi meistri omma nõun avitama,» seletäs tä.

Oja Vilve ütles, et laadu pääle oodõtas innekõkkõ noid ostjit, kiä hindasõ käsilde tettüt uma maa kraami. «Mi ei saa võistõlda Hiina kauba hinnaga. Tan omma paikligust matõrjalist tettü as’a ja paiklik söögikraam,» seletäs tä.

Rahmani Jan


Vana-Võromaa käsitüümeistri Pedäjä Reet, Oja Vilve ja Kulla Maia Tal’nan timahavadsõ mardilaada pääl.

Käsitüülaadu opitarõ:

11.12 NÕGÕLVILDIDÜ UBINA TEGEMINE
12.12 HELKVÄ TÄHE TEGEMINE
13.12 KAARUSPAILA POIMMINÕ
14.12 JAAPANI PAILA POIMMINÕ
17.12 KÕLAVÜÜ KUDAMINÕ
18.12 VILDIDü PÄKÄPIKU TEGEMINE
19.12 VEHVERKOOGI KIRJÄMINE
20.12 PULKRAAMIGA KUDAMINÕ, RAAMIGA OLARÄTI KUDAMINÕ

Opitarri veevä läbi Kulla Maia, Pedäjä Reet, Oja Vilve ja Bergmanni Karille.

Jõululaadul om egä päiv paiga pääl mõni meistri, kiä mõist avita küsümüisi man, miä käsitüü tegemisel ette tulõva. Abis proovitas olla ka poolikidõ käsitöie edesiavitamisõ man.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit