25.–26. rehekuul peetäs Võro instituudin ja Vana-Võromaa kultuurikuan arheoloogiakonvõrentsi «Kalmunäio ja mõtsaveli». Arotõdas, kuimuudu and Võromaa matussidõ luiõ ja löüdmiisi uurminõ parõmbat tiidmist.

Konvõrendsil astva üles Valgu Heiki, Lillaku Anu, Malve Martin, Kiudsoo Mauri, Pukkoneni Mari ja Undi Arnold. Konvõrendsi tõsõl pääväl tetäs bussiga välläsõit Lükkä punkri mano ja Vahtsõliina.

Ossavõtminõ om massulda, a kullõjal tulõ hinnäst kirja panda. Kava ja teedüs: wi.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit