Iispäävä, 4. urbõkuul peetäs Võrol Kandlõ kultuurimajan eesti keele päivä. Kõnõldas keelemurdõst ja murdõkeelest, Võromaa kotussõnimmist, täämbädse ao gümnasiste eesti keelest, Kreutzwaldi eesti keelest, võro keelest ja taa pruukmisõst. Loetas ka luulõtuisi ja tetäs näütemängo.

Päiv nakkas pääle kell 12 ja om osavõtjilõ prii sissepäsemisega.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit