Vana-Võromaa kultuurikuan saa nika ku 10. süküskuuni kaia nuuri Eesti kunstnigõ näütüst «Mina ka». Välän omma 12 kunstnigu pildi.

«Kõik naa kunstnigu omma nii noorõ, et näide kotsilõ midägi üteldä olõs paras patt,» ütles näütüse kokkosäädjä Kullerkupu Piret. Timä sõnno perrä ei olõ inämbüsel näütüse kunstnigõst olnu inne pall’o näütüisi, inämbüs tulõva ummi piltega laemba rahva ette tõist vai kolmandat kõrda.

«A näil kõigil om kunstipõhi: kõik nä omma mõnõn koolin kunsti opnu,» seletäs Kullerkupu Piret.

Et tego om nuuri kunstnigõ näütüsega, sis om kunstnigõlõ pant vannusõ ülemäne piir: tuu om 28 aastakka. «Säändsen iän inemine tunnus täämbädsel aol ülearvu nuur, et kunstnik olla,» kõnõlõs Kullerkupp. Ummõhtõ julgusõ naa noorõ näüdädä ummi piltega nii esisugumast külge, midä parhillatsõn kunstimaailman om küländ veidü.

Pildi näütüsele valisi vällä kokkosäädjä ütsindä, uma miildümise perrä. Valik sai noidõ kunstnigõ pilte hulgast, kiä üleskutsmisõ pääle hindäst teedä anni. Kokkosäädjä Kullerkupu Piret löüd, et sai esi kah seo näütüse kokkopandmisõ man kõvastõ targõmbas. «Ma es tiiä, midä noorõ täämbädsel aol mõtlõsõ. No ma näe: na mõtlõsõ poliitilidsõlt rassõ olokõrra üle, nä mõtlõsõ esihindä pääle, julgusõ tetä autoportreed,» seletäs tä.

Räpinält peri Kullerkupu Piret esi eläs parhilla Võromaal ja tegeles päämidselt maalikunstiga. Tä kitt väega tuud, et noorõ julgusõ ummi pilte suurõmbalt Võrol vällä tuvva. «Tal’nan ja Tarton omma galerii väega kalli. Võro om õigõ kotus alostaval kunstnikul ummi töid vällä tuvva,» ütles Kullerkupu Piret.

Rahmani Jan


Näütüse tuuminõ Võrolõ. Kokkosäädjä Kullerkupu Piret kükkäs ja galerist Huulõ Jana sais Paide Margreti maalidu pildi «Leida ja luik» man. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit