Naiskodokaitsõ Võromaa ringkund ja MTÜ Kotkasõbrad kõrraldi minevä puulpäävä Võro spordikooli saalin «Ole valmis!» laagripäävä. Opati, kuis kaitsa hinnäst ja ligimäidsi kriisiolokõrran, kuis luudusõn pikembät aigu toimõ tulla, kuis tuld kistuta ja pall’o muud. Laagripääväl oll’ ligi 60 ossavõtjat.


Pildi pääl käü opitarõ, kon kõnõldas ja näüdätäs, midä silmän pitä ja üten võtta, ku läät mõtsa siinde vai matkalõ. Aldošini Merliti pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit