9.–11. piimäkuul omma Võro liinan akordionimuusiga päävä. Muusigakoolin, kultuurimajan, Katariina allee pääl ja Kreutzwaldi muusõumin om hulk kontsõrtõ ja opitarri.

Pidol astva kontsõrtõga üles Jõgeda Maimu, akordioniduo Langeprooni Mikk ja Zibo Henri, Laube Reet, Holmi Lars, muusigakuulõ opja ja oppaja.

10. piimäkuul kell 11 om Võro muusigakooli saalin nuuri akordioniste võikimängmine. Opitarrin tegevä tüüd festivaliorkestri, midä juhendas tunnõt oppaja-muusik Holmi Lars Roodsimaalt.

Teedüs: www.akordioniliit.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit