Timahavanõ koolirahu kuulutõdas vällä 1. süküskuul Võro liina keskplatsi pääl ja Kooli­rahu liin omgi seo aastak Võro liin.

Nigu egä kooliaasta alostusõn, sõlmva pidolidsõ lepüngi haridus- ja tiidüsministri esindäjä, Koolirahu liina esindäjä, Eesti opilasesindüisi liit ja latsikaitsõ liit, SA Integratsiooni Sihtasutus, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ NÜ TORE. Seokõrd om ka Koolirahu lõugahus (hüüd­lause) võro keelen: «Süä om õigõ kotusõ pääl!»

Koolirahu liikmisega proovitas saia tuud, et opilaisi, oppajidõ, koolitüütäjide, latsõvanõmbidõ ja tõisi kooliga köüdetüisi huviliidsi jaos olõs koolikeskkund sõbraligumb ja turvalidsõmb. Tego ei olõ ütepäävädse sündmüsega, koolirahu om mõttõmaailm ja haridus­tii osa, tuuperäst tulõ aasta joosul viil ettevõtmiisi Koolirahu liinan Võrol ja ka muial Eestin.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit