19.–20. rehekuul peeti Võro instituudin konvõrentsi, kon kõnõldi väikeisist keelist ja tuust, kuimuudu väiku keele vahtsõ ao meediän silmä paistusõ.

Pildi pääl om arotõlõminõ, kon Laaneotsa Annela, Tánczos Outi, Kõuts-Klemmi Ragne ja Nutovi Mirjam märgotasõ, määndse muutusõ omma meediäpildin perämädsel aol olnu. Arotusõst jäi kõrvu Rahvusringhäälingu korrespondendi Nutovi Mirjami jutt tuust, et paigapäälidse uudissõ läävä õks inämb hinda, selle et nuu omma elävä ja peris uudissõ, määndsit pressiteedüssist ei saa.

Rahmani Jan


Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit