1. septembril kink Saagu Valgus Võro häätegemise keskus egäle Võro maakunna koolilõ kastitävve kooliasjo. Nii ei sekä puudu ollõv tüüriist latsil koolitunnin opmist.

«Kastin omma kõgõ harilikumba as’a, midä egä päiv koolin vaia lätt: vihu, pleiädsi, juunlavva, tsirkli ja malli,» ütel’ ettevõtmisõ vidäjä, MTÜ Hoiame Valgust üts juht Haljendi Piret. Tä pakk, et tuu kast võissi olla oppajidõ tarõn ja ku latsõl om midägi puudu, saa säält õkva otsi.

«Ku as’a õkva latsilõ hindäle anda, sõs nä tüküse noid är kaotama inne, ku kuuli jõudva,» tiidse Piret hindä kogõmusõst. Täl om hindäl kolm poiga ja tä tiid, kuis näil kooliasjo kõik aig puudu om.

Kasti pääl om keskusõ nummõr ja ku kast tühäs saa, sõs või kuul tälle teedä anda ja saa sinnä asjo mano osta.

«Vast ei tulõ tuud hätä, et latsõ nakkasõgi, kats kätt karmanin, kuuli käümä, ku tiidvä, et Saagu Valgusõ hädäabi kast olõman om,» arvas’ Piret.

Kingikastõ tegemises kor’as’ Saagu Valgus rahha nii uma poodi müügist ku laatu pääl õnnõloosiga.

Puut om näil Võro polikliinigu edimädse kõrra pääl, kohe hää inemise koton üle jäänüt kõrralikku kraami toova. Kel api vaia, saava säält sis odavalõ osta.

Peris ilma iist antas asjo harva: «Ku ilma saa, sõs võetas ka noid asjo, midä periselt vaia ei olõ,» tiid Piret inemise mõttõviiest kõnõlda.

Massulda saa õnnõ sõs, ku inemisel om täpsele teedä, mis täl õkva puudu om, ja sotsiaaltüütäjä kinnitäs, et tuud inemist om tõtõst vaia avita.

Poodist ja laatu päält saad raha lätt latsi ja perride avitamisõs. Näütüses inne kooliasjo ostmist kõrrald’ keskus tervüseviaga latsilõ ja tõisilõ tahtjilõ sõidu latsi teemaparki.

Tüüd tetäs keskusõn õnnõ priitahtligult, mitte palga iist. «Priitahtlikkõ avitajit om keskusõst sato läbi käünü, a om ütsjago inemiisi, kellele või kõgõ kõlista, ku api vaia om,» kõnõl’ Piret.

Üts nuurmiis lubasi avita kodolehe tegemisega. Sõs saava inemise ka teedüst parõmbalõ kätte: et keskus uut latsi mängutarrõ ja ilosan tarõn lubatas massulda häid oppuisi ja muid ettevõtmiisi kõrralda.

Pia tulõ jäl joulupakkõ tegemise aig. Minevaasta ostiva inemise hää meelega latsilõ kingitüisi ja timahava kõrraldas keskus tuu vahtsõst.

Lõpõtusõs ütel’ Piret, et häätegemisen es pidänü olõma konkurentsi. Kõik häätegijä võinu sälä kokko panda, et saia kimmäs häätegemise võrk.

Säinasti Ene

Sändse kasti saava kingis 20 Võromaa kuuli.
Sändse kasti saava kingis 20 Võromaa kuuli. Harju Ülle pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit