Kooni 31. rehekuuni saa üten lüvvä Võro maakunna fotojahin, kon pilte pääle püütäs paiku ja objekte, miä omma saanu tukõ Euruupa Liidu fondõst. Valikun om nii tunnõtuid turismiatraktsioonõ ku paikligu kogokunna jaos tähtsit paiku nigu kooli ja latsiaia.

Võistlusõn ütenlüüjä piät löüdmä hindäle paiku nimekiräst meeleperädse, võtma üten sõbra ja perre ja tegemä näidega noin paigun pildi. Täpsembäle saa fotojahi kotsilõ lukõ internetist fotojaht.visitvoru.ee/ kodolehe pääl.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit