Seo kuu lõpun, 28.–30. hainakuul peetäs Võro liinan suurt latsifestivali. Kõrraldaja lubasõ, et liinast saa noil päivil suur ja rõõmsa mängumaa, kon terve pere tegemiisi löüd.

Liina esi paigun saa üten lüvvä tüütarrin, kaia etendüisi ja multikit, kävvü diskol ja kontsõrtõl ja oppi vahtsit asjo. Tamula järve viirde tetäs latsifestivali aos suur liivast kujo.

Päämidse paiga, kon midägi tetäs, omma Keskliina park, Kandlõ kultuurimaja, muusõumi, kooli, latsiaia ja Tamula järve viir.

Järve veeren tulõ ka väiku muinasala, kon saa kiviaoliidsi tegemiisi tetä ja nätä. Mõnistõ muusõumi rahva iistvidämisel ehitedäs püstkoda, pandas sinnä eläjänaha pääle, lüvväs tulõkiviga tuld palama, küdsetäs kivi pääl leibä ja tetäs muid kiviao asjo.

Latsifestivali aigu saa ka võro kiilt oppi. Võro instituudi aian tetäs puulpäävä ja pühäpäävä egäsugutsit mängõ ja mõistatuisi, miä avitasõ võrokeelitsit sõnno miilde jättä.

Järve veeren tetäs noil päivil ka sporti. Saa tsukõlda ja vii seen võimõlda, võrkpalli mängi, püssälaskmisõ massinat pruuvi ja hinnäst muud muudu liiguta.

Festivali aigu tuvvas liina ka eläjit. Tiidüsehuvilidsõ saava tetä ja kaia tiidüskatsit, tsirkusõhuvilidsõ mustkunsti oppi.

Kandlõ kinon juuskva festivali aigu latsifilmi. Kino näütäs ka ummi müstiliidsi telgitagotsit ja lask suurõ kinoekraani pääl arvutimängõ mängi.
Oppi ja kaia saa ka kabla pääl kargamist (slackline). Festivali aigu peetäs laatu ja mitmõl puul omma valla kohviku.

Hulga latsifestivali tegemiisi omma rahalda, a mõni asi om piletiga kah. Täpsembät teedüst ja kavva saa kaia internetist vorulastefestival.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit