Ku eelä käve liina sünnüpäävä avvus raamadukogon Võrol sündünü diplomaat Kulli Clyde, sõs hummõn, 16. põimukuul pakutas kellä 10–18 III kõrra pääl lugemissaalin sünnüpääväkohvi.

Kell 14 om Kellä Katõ kirändüsklubin külän luulõtaja Osila Virve. Kõik omma oodõdu!

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit