Timahavanõ Võro liina jõululaat peetäs 8. joulukuu pääväl (8.12) liina vahtsõ keskplatsi pääl ja lähkün.

Laat nakkas pääle kell 10 ja om ka seokõrd köüdet talvidsõ tandsupääväga säälsaman platsi pääl.

Laatu oodõtas kauplõma innekõkkõ käsitüüga ja esisugumadsõ umatettü kraamiga kauplõjit, talosöögi ja muu talokraami müüjit. Kauplõmisõ kotussõ omma ilma massulda.

Uma kauba näütämine ja pakminõ olnu eräle illos, ku kaupmehe tuu man umakeelitsit silte tarvitanu.

Ligembät teedüst saa Võro liina kodolehe voru.ee vai telefoninumbre 785 0918 päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit