Võro liinavalitsus uut 2017. aastaga avvomärgi ettepanõkit.

Pallõldas teedä anda inemisist, kiä ummi tegemiisiga märgi vällä omma tiinnü.

Ettepanõkit võiva tetä kõik, sääl piät olõma põhjõndus ja kandidaadi andmõ.

Taotlusõ pallõldas viiä vai saata kiräga Võro liinavalitsustõ vai e-kiräga info@voru.ee ildampa 15. lehekuu pääväs.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit