Võro liin pidä umma hällüpäivä 17. ja 18. põimukuul üten liinakodanikõga.

Riidi, 17.08 om Keskliina pargin perrepäiv, kon pakutas ka hällüpäävätorti. Liina süämen saa viil lehvütä rongikäügile ja härgütä võistkundõ, kiä liinajoosust ossa võtva.

Puulpäävä om Lembitu uulidsa pääl laat, Keskliina pargin jakkus perrepäiv. Mõõtu võtva ka rammumehe ja õdagudsõl järvekontsõrdil rõõmustas rahvast Veski Anne.

Kae mano: kultuur.info/syndmus/voru-linnapaevad-2018/.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit