Seo nädäli alostusõn pidi Võro kunstikooli rahvas Võro liinan kunstilaagrit. Kolmõl pääväl opiti tsehkendämist, maali ja tetti ka vormioppust.

Kokko tull’ liinalaagrilõ 33 last vannusõn 7–16 aastakka. Laagri oll’ mõtõld kõigilõ huviliidsilõ, mitte ütsindä kunstikoolin opjilõ. «Et kõik latsõ ei saa kavvõmbalõ laagrilõ minnä, otsustimi tetä liinalaagri, kon latsõ läävä üüses kodo ja päivä teemi näidega kunsti,» selet’ oppaja Paljaku Maiden.

Liinalaagrist osavõtja olli jaetu kolmõ gruppi, egäl rühmäl uma juhendaja. Latsi juhendi kunstioppaja Milli Urve, Orro Angela ja Paljaku Maiden.

Pildi pääl om osa kunstilaagri latsi iispäävä hummogu vahtsõ Võro liinaplatsi pääl. Opjilõ om antu ülesannõ tsehkendä üles liinaplatsi tsõõrõ, torrõ ja pinke.

Rahmani Jan


Kunstilaagri latsõ vahtsõ Võro liinaplatsi pääl. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit