Riidi, 17. vahtsõaastakuul tulõ jälleki Võro liina kunstigaleriidõ tuur. Tuu tähendäs, et kunstisaali omma valla eriprogrammiga ja inämbüsen paigun omma õdagu paiga pääl ka kunstnigu ja galeristi, kiä kõnõlõsõ näütüsel olõvist töiest.

Galeriituur nakkas pääle kell 17 vahtsõn kunstipaigan Liiva-ATE (Liiva 11 A, Võro liin). Edesi mintäs kell 17.30 kultuurimajja (Liiva 13) Võro liinagalerii näütüisi kaema. Kell 18.10 oltas Stedingu kultuurikohvikun (Kreutzwaldi 15), kon om valla Hälvini Yyhelü (pildi pääl) graafika- ja maalinäütüs «Valgus». Kell 18.30 jõutas tuuri perämäste paika, Vana-Võromaa kultuurikotta (Katariina allee 11), kon kaias Võromaa savimeistride ütisnäütüst «Rutiin või rituaal?».

Galeriituuri kõrraldõdas Võrol joba tõist kõrda, edimäst kõrda tetti sääne ütine käük minevä sügüse ja sis oll’ tuuril hulga huviliidsi.

UL


Kunstnik Hälvini Yyhely uma näütüse vallategemisel Võrol Stedingu majan. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit