Timahava suvõl remonditas Võro Katariina kerigu torni ja edekülge. Remont lätt masma 113 000 eurot, parhilla om eelarvõst puudu ligi 30 000 eurot.

Kerigu kõrdategemises saa anda rahha: SA Võru Katariina Kiriku Rekonstrueerimise Fond, konto nr EE801010220245627225.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit