Võro keele nädälil (5.–11.11) keelehuviliidsilõ vällä pakut tiidmiisi proovi «Ütski tark ei sata taivast» vasta oll’ seo aasta esieränis suur huvi: üten lei 2300 võro keele sõpra. Viktoriini kõrraldas Võro instituut ja viimätsil aastail om seo tiidmiisi pruuv olnu pääle opilaisi mõtõld kõigilõ keelehuviliidsilõ.

Timahava olli keelemõistmist pututava küsümüse köüdedü söögi ja süümisega. Küsümüisi avit’ Võro instituudil kokko säädi Kelbä Raivo.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit