Võro instituut om vällä kuulutanu 2018. aastaga preemiävõigõlusõ kõgõ parõmbidõ võro keele ni kultuuriga köüdetüisi bakaraurõusõ- ja magistritöie teedäsaamisõs.

Preemiä päämädses tsihis om julgusta üliopilaisi ja magistrikraadi tahtjit uurma asjo, miä omma köüdedü võro keele ja kultuuriga.

1. hainakuus 2018 oodõtas võigõlusõlõ võro kiilt vai perimüskultuuri pututavit bakalaurõusõ- vai magistritöid, miä omma kaitstu aastil 2014 kooni 2018. Valdkund, tiidüsala ja korgkuul olõ õi taa man sukugi tähtsä, kõik omma ütehää.

Võigõlusõtüü fail vai link pallõldas saata e-postiga aadrõssil wi@wi.ee üten märksõnaga «üliõpilastöie konkurss». Võigõlusõlõ saatõtuid töid hindasõ Võro instituudi tiidüsnõvvokogo liikmõ.

Võro instituut kuulutas kõgõ parõmba tüü vällä 2018. aastaga Kaika suvõülikoolin (10.–12. põimukuul) Kaika külan Antsla vallan. Võitja nii bakalaurõusõ- ku magistritöie hulgast saava rahalidsõ preemiä 200 €. Ku om põhjust, sõs võidas vällä anda ka eripreemjit.

Teedüs: Kuuba Rainer, tel 5645 1444, e-post wi@wi.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit