27. süküskuul härgüt’ Valga gümnaasiumi karjääri- ja projektijuht ni oppaja Oleski Pille Võrol võro keele ja kultuuri oppajit nippega, kuis tekütä opilasin huvvi perimüse vasta. Olesk soovit’ haarda latsi elävä ni õkvadsõ kogõmusõ kaudu: nt vanna raamatut tasus kõgõpäält ku mitte hambaga tsälgätä, sõs vähämbält nuhuta. Kõik oppaja lätsi koolitusõlt kodo umatettüisi seebikeisiga, miä kirädü häitsvide ni hää hõnguga häiermidega.

UL


Pildi pääl kõnõlõs ja näütäs Oleski Pille oppajilõ, kuimuudu seebi tegemine käü.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit