Seo süküs alostas vahtsõst ummi tegemiisi Võro draamastuudio. Stuudiolõ oodõtas tiatrihuviliidsi 9. ja 10. klassi nuuri. Edimädsel aastagal opatas päämiidsi tiatrinippe ja tetäs ülesandit. Opitas lavakõnõt ja lava pääl liikmist.
Stuudiot juhendasõ lavakooli 28. linnu lõpõtanu Truuba Markus ja Rakvere tiatri näütlejä Tagamõtsa Tarmo. Edimäne kokkosaaminõ tulõ 14. rehekuul kell 16 Võrol Kandlõ kultuurimajan.

Võro draamastuudio tüüd kõrraldas MTÜ Müüdud Naer.Kirja piät huvilidsõ hinnäst pandma ildampa 10. rehekuus aadressi muudud.naer@gmail.com pääl vai Mol’ovihun facebook.com/MuududNaer.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit