Timahavadsõlõ Uma Laulu võistlusõlõ tull’ inneolõmalda hulk laulõ – kokko 44. Noidõ siäst valisi hindamiskogo lõppvõistlusõlõ 25 laulu.

Seokõrdsõ Uma Laulu hindamiskogo liikmõ omma muusik Roose Celia, laululuuja ja muusigaoppaja Tamra Kait, koorijuht Joosingu Küllike, Võro instituudi direktri Kuuba Rainer ja Vikerraadio muusigajuht Teppani Sten.

«Lõppvõistlusõ laulõ oll’ väega rassõ vällä valli, selle et näid oll’ konkursilõ tulnu tõtõst pall’o. Om uuta põnõvat võistlust,» ütel’ hindamiskogo liigõ Tamra Kait.

Võrokeelidse laulu- ja rahvapido Uma Pido kõrraldajidõ luudut Uma Laulu võistlust peetäs joba neläs kõrd. Võistlusõga tahetas härgütä laulutegijit luuma vahtsit võrokeelitsit laulõ ja tävvendä Uma Pido laulukavva.

Uma Laulu lõppkontsõrt tulõ 7. märdikuul Mooste folgikuan. Ligembät teedüst saa kaia tastsamast reklaamiplakadi päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit