Imäkeelepääväl, 14. urbõkuul peeti Võro liinan pall’odõ ülesastjidõga kontsõrt, kon valiti vällä maailma kõgõ parõmb võrokeeline kavvõr ja esitäjä. Hindamiskogo valisi kõgõ vägevämbäs võrokeelitses kavõris Kalkuna Mari «Muusi ja tsäid».

Tõõsõ kotussõ sai Ilvesse Aapo kavvõr «Koh kuradi kotsil ma elä» ja kolmandas valiti Nedsaja Küla Bändi ettekant kavvõr luust «Insener Garini hüperboloid».

Ka kullõja valõ vällä uma lemmiku – 1.–2. kotus läts’ jagamisõlõ Nedsaja Küla Bändi ja Merca vaihõl. Rahvalõ kõgõ inämb miildünü kavvõr oll’ «Tere, perestroika!» seto leelopundi Helmekaala esitüsen.

Vällä anti ka hulk eräavvohindu:

Kõgõ ilolidsõmb kavvõr – «Imäkene, kullakõ» – Ilvesse Aapo, Varblasõ Marju

Kõgõ pääväpoliitilidsõmb kavvõr – «Tere, perestroika!» – Helmekaala

Põlvkundõ köütjä esitüs – Kalkuna Mari ja Sassiku Sokid

Võromaa vaim ja süämetunnistus – Pulga Jaan

Setomaa vaim ja süämetunnistus – Merca

«Julgõ rõnna» avvuhind – Põhjamaa Naised

«Viimse reliikvia» umbõlõ hää tõlgõndus – Eesti Mandoliinide Orkester

Eräpreemiä «Tiatri sahvrin» – Muti Sahvrin

«Puutüümehe» eräavvuhind – Mileiko Martin ja Kuuba Rainer

Et huvi kontsõrdi vasta oll’ ettearvamada suur, juhtu nii, et nuu, kinkal piletit valmis ostõtu es olõ, kontsõrti kaema es mahu. Kõrraldaja pallõsõ noidõ käest andis.

Rahmani Jan


Võromaa vaim ja süämetunnistus Pulga Jaan üten Mõtsavele bändiga. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit