Puulpäävä, 22. hainakuul tulõ Viitinän 20. kalapüüdmise võistlus Viitinä Kuurits. Tuu om esieräline võistlus, kon kallo püütäs vanaaolidsõ püügiriistaga. Et võistlusõl om juubõl, om seo kõrd püügipäiv tsipa pikemb: võistlõja läävä vette kats kõrda ja tetäs ka pikemb kontsõrdiprogramm ja mõisaekskursioon.

Uma võistkunnaga tulõ timahava Viitinän vällä ka ETV saatõ «Osoon» võttõgrupp. Võistlusõlõ om uuta saatõjuht Koržetsit hinnäst. Kultuuriprogrammin saa nätä karaoket, Puka ja Viitina miihiansamblit, kontsõrdi and ka Kalkuna Mari üten Aida Ilmariga.

Viitina mõisaprovva Barbara Juliane von Krüdeneri ratu tutvustas kiränik Kauksi Ülle. Viitinä mõisa saalin saa nätä liikva pildi näütüst Viitinä Kuuritsast.

Kuurits om vanaaolinõ püügiriist, kon võrk om pantu puujalassidõ külge. Püüdvä kolm miist, neläs, kotimiis, om kaldõ pääl ja korjas saaki kokko. Hariligult jääs võrku hulk viikasvõ ja muud prahti, a mõni kala kah.

Kuuritsaga kalapüük täämbä kalla pere söögilavva pääle ei tuu. Kuuritsaga kala püüdmises piät olõma luba, mitmõ kuuritsaga kõrraga püüdmises eriluba. Avaligult näge kuuritsaga kalapüüdmist õnnõ kõrd aastan Viitinä järve pääl, kon püütäs rohkõmb lõbu peräst. Ummõhtõgi olõ-i kuuritsaga kalapüüdmise mõistminõ kohegi kaonu. Viitinä Kuurits avitas seod vanna mõismist alalõ hoita.

Eesti vaimsõ kultuuriperändi nimistün om kirän, et Vanal Võromaal või olla paarkümmend põlist taloperet, kon kuuritsaga kalapüügi mõistmist om põlvõst põlvõ edesi antu. Nimistün om ka kirän, et varrampa tarvitõdi püügiriistan hõrrõt koetut rõivast ja säändse püügiviisi nimi oll «kallo rõivaga tõmbaminõ».

Kuuritsapüügivõistlust om Viitinä Suurjärve pääl peet joba aastast 1998. Võistlusõ vällämärkjä oll’ Viitinä kandi küläelo vidäjä, talomiis ja aokiränik Kalkuna Mati (1941–2014). Võistlusõ kõrraldamist vidä Viitinä küläselts.

Rahmani Jan


Kuuritsaga kala püüdmine Viitinä järvest. Pilt kuuritsavõistlusõ Molovihu lehe päält

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit