Teedüs, et timahava Lindora laatu ei tulõ, om tekütänü egäsugumaidsi juttõ. Olõ kuulnu, kuis lätläse omma joba Lindoran laagrin ja et ega taa laat är jäiä ei saa. Käve laadaplatsi pääl 10 päivä inne simunapäivä kaeman, es näe sääl üttegi lätläst ega ka kedägi muud. Oll’ õnnõ silt, mis ütel’: laat jääs är.

Om õigõ, et sääne laat om Lindora tiiristin jo satu aastit egä aasta simunapääväl olnu, huulmada tuust, kas kiäki tedä kõrraldas vai ei. Siski om selge, et kõrraldamada ei panta sinnä vällä näütüses kemmergit. Ja arvada om, et politsei ja tervüseammõt pidävä tuul pääväl laadaplatsil silmä pääl.

Seost suvõst om ammõdivõimõl Antsla kandist kogõmus hipilaagriga. Sääl keeleti rahva kogonõminõ är ja 50 hipit otsõva hindäle vahtsõ paiga, nika ku laagri är vaibu. Tuu pääle, et ammõdivõimõga võiva tulla sekeldüse, võinu märki ka suurõmba laadahuvilidsõ, kiä arvasõ, et laat är jäiä ei saa. Säändsele tähtsäle traditsioonilõ es olnu väega hää reklaam tuu, ku mi ildampa saami lukõ Lindora laada koldõst. Tuu olnu peris jälle.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit