Mineväkõrdsõhe Umma Lehte lipsas’ sisse üts kõva liialdus – periselt om Räpinäl raamadupuut tävveste olõman.

«Joulukuul oll’ meil müük elävämb. Kõgõ inämb ostõti Mikita Valduri «Kukeseene kuulamise kunsti», Relve Hendriku «Kiviaja puudutust», Kaasiku Ahto «Pühapaikade teejuhti» ja tervendüskallendrit «Aastaga haigustest priiks». A ostõti ka hulk hüvvi latsiraamatit,» ütles Räpinä raamadupoodi müügikonsultant Asi Anu.

Timä sõnno perrä või raamaduäriga Räpinäl inämb-vähämb rahul olla. Päält raamatidõ kauplõs puut viil kunsti, kontorikaupu, postkaartõ ja lavvamängõga.

Asi Anu löüd, et Räpinä inemiisi huvi raamatidõ vasta om küländ suur. Ja ku ka raamatit osta ei jõuta, kävväs iks kaeman, määnest vahtsõt kirändüst vällä om tulnu.

«Piämi taad väikut puuti üten imä Tolmuski Marega katõkõistõ. Timäl saa vahtsõ aasta radokuul seod puuti juhitus joba 47 aastakka,» seletäs Asi Anu.

Uma Leht suuv Räpinä raamadupoodilõ joudu ja vastapidämist!

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit