Uma Lehe 2016. aasta suurõ jutuvõistlusõ võidujutt!

Niitse Puusepä külän maamaja man ristikhaina, ku aia taadõ ilmu tutva miis, vikat sälän.

Miis hoitsõ väretist kinni, tekk’ ilmatu suurõ kummardusõ ja küsse: «Armulinõ provva! Kas ma või appi tulla?» Sai õkva arvo, et miis oll’ kõvastõ tiripitskit võtnu ja väega väsünü. Ma käskse täl sanna mano minnä ja vällä maka.

Appitulõja es olõ nõun ja ütel’: «Ei määnestki magamist! Tüüd om vaia tetä!»

Ma ummakõrda vasta: «Ei saa jo ummõtõgi haina niitä ja aiast kinni hoita!»

Miis tuigõrd’ haina mano, lei vikati haina ja nakas’ keerotama. Ma kül kiilse ja käskse perrä jättä, et muido või õnnõtus tulla – satas viil vikati pääle!

Appitulõja värisi nigu piir toki otsan ja ütel’: «Ma ei sata ilmangi ettepoolõ, kõikaig taadõpoolõ! Kül sa näet, poolõ tunni peräst om plats puhas!»
Kai, et vaidlõmisest olõ õi kassu ja ütli: «No sata siis taadõpoolõ, a mine mu sälätakast kavvõmpalõ!»

Läts’ kül. Paar kõrda lei vikatiga saistõn, sis oll’ kõtuli maan. Keerut’ hinnäst kõtu pääl ümbre, vehkse vikatiga ja esi laulsõ: «Meri, mu meri, miks sa siia mind tõid…»

Niiviisi saiva haina kokkopoolõ unikuhe ja miis esi sällüle hainu pääle, kaabu päävävar’os silmi pääle tõmmatu.

Naksi kodo poolõ minemä, a mõtli: rummal lugu kül – tiiviirne paik ja miis maka nurmõ pääl! Võti veitse hainu ja vissi magajalõ pääle.
Naabri Maaliga sai kõnõldus, et ku mi haina niidämi, tulku käroga ja viigu ummilõ eläjile kah kõrras ette panda.

Maali oll’ õkva valmis tulõma. Tii pääl tull’ tälle miilde, et vigla unõt’ kodo. Maali es nakka vigla perrä minemä ja otsust’ haina üsäga käro pääle panda.

Sai parra hainaunigu mano. Nigu käe hainu sisse tsusas’, jäivä inemise pää ja kaabu kässi vahõlõ. Suurõ hirmu ja rüükmisega juussõ Maali mi poolõ. Joba kavvõst hõigas’: «Nurmõ pääl hainaunigu seen om inemine! Kas tä om elon vai koolnu, tuud ma ei tiiä!»

Rahusti Maali maha ja ütli: «Elon, iks elon!» Maalikõnõ pandsõ käekese kokko ja nakas’ Jumalat tennämä tuu iist, et tä vigla kodo unõt’.

Läti Vaike


Koha Priidu tsehkendüs

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit