Minevädsen Uman Lehen olnu jämmide kuusõpuiõ jutu pääle anti toimõndusõlõ teedä viil mitmõst jämmest puust.

Leisi Õie (75) Põlva kihlkunnast Listaku küläst näüdäs’ Võhandu jõõ perve pääl kasuvat harolist kõivu. Tä mäletäs, et kõiv oll’ joba sis jämme, ku tä lats oll’ ja imä tuu puu mant lehmäle haina tekk’. Ildampa om Õie käünü 284 cm jämme kõo man piniga jalotaman ja kalla püüdmän.

Ku ümbretsõõri omma kopra hulgani puid maaha võtnu, sis tuu kõo omma nä putmada jätnü. Jämme puu kasus ka Õie naabrimehe maa pääl – 405 cm jämme tamm.

Keskkunnaagõntuuri mõtsatundja Joonasõ Juho silmas’ Setomaal Luhamaa nulgan Lütä külän Petramäe man jämmet neläharolist kuust. Tä mõõtsõ puu ümbremõõdus päält kolmõ miitre, läbimõõdus nii 96 cm ja korgusõs nii 26 miitret.

Harju Ülle

Leisi Õie näüdäs’ Listaku külän jämmet kõivu
Leisi Õie näüdäs’ Listaku külän jämmet kõivu. Harju Ülle pildi

Neläharolinõ jämme kuus Setomaal Lütä külän
Neläharolinõ jämme kuus Setomaal Lütä külän. Joonasõ Juho pildi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit