6. hainakuul tetti Rõugõ kunstikuurin ja 7. hainakuul Sulbi kohvikun valla Varustini Andrese, tõõsõ nimega Parmu karikatuurõ ja koomiksidõ näütüs.

Kunstnik kõnõl’ Sulbin ummi töie kotsilõ niimuudu: «Inämbüs naid pilte omma Õhtulehen är ilmutõdu, osa om niisama kah tettü. Mul om sääne lemmikpaik nigu Sandisuu, geniaalnõ kotus. Ma esi olõ Rebäseküläst, a ku ma olõs pandnu, et «Rebäsekülä ei võlsi», tuu olõs nigu poliitigu lämmi õhk olnu. Eelä istsõ kunstikuurin, sääl kah olli kõik väega pahanu, mis tuu riik tege rahvaga. Omgi niimuudu, et Eesti sai 100 ja ma esi 50 ja sis sääne rida tull’ kokko, kõik hädä, mis inemiisil omma. Teosõ sünnüsse niimuudu, nigu lehetüü iks käü. Kellä 12 aigu ma helistä toimõndajalõ ja kõnõlõmi läbi, mis teema omma. Sis nakka tsehkendämä. Ma naksi tsehkendämisega pääle 1993. aastagal, kõgõpäält oll’ Kaubaleht, tuu läts’ pankrotti, sis oll’ tunnõt Post, tuu läts’ kah pankrotti, ja sis 1996. aastagal võeti minno Õhtulehte. Naa pildi omma paprõ pääl. Saa ka niimuudu, et trüki palaja (lõuend) pääle vällä, a noid olõ-i kongi hoita. Ma käsilde ei tsehkendä midägi, mul om sääne vaakumlaud, tii tuu pääl. Kae õnnõ ekraani, üte käega joonista, tõsõga, ku midägi lätt võlssi, võta maaha ja jäl edesi. Sis om kogunu sääne arhiiv. Mõnõ tegeläse omma, kes mulle väega miildüse. Om Sandisuu, sis omma kats vanamutti, sis omma Sandisuu bussipiätüse joodigu. Periselt eläse Sandisuun väega tubli inemise, seo om lihtsäle hää nimi.»

Rahmani Hebo


Varustini Andres. Rahmani Hebo pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit