10. põimukuul peeti Osola lähkül Varõssõl käsitüülaatu. «Seo om hää laat,» kitt’ Loona talo veski peremiis Asi Allar päält Pühäjõõ käsitüülaatu. Tä selet’ lähkümpä, et taa laadu tege hääs tuu, et müvväs õnnõ käsitüüd ja inämbüisi paigapäälist kraami. Ka rahvast käü laadu pääl hulga, osa arvada noid, kiä omma minemän Hauka laadu pääle, midä samal aol Antsla liinan peetäs.

Pühäjõõ käsitüülaadu pääl oll’ timahava 70 kauplõjat.

UL


Ani Reimo pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit