Ansambli ja kapell Vannamuudu saa 20 aastakka vanas. Tuul puhul and tä 24. märdikuul kell 14 Võro kultuurimajan Kannel sünnüpääväkontsõrdi, kohe omma sõbra ja poolõhoitja lahkõlõ oodõdu. Kontsõrt om massulda, müügil omma kollõktiivi pildi ja suvõniiri.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit