Eesti suurõtiimuusõum pidä 10. süküskuu pääväl vanavanõmbidõ päivä, timahava om tuu pühendet sapikidõ suguseldsi massinilõ.

Muusõum and’ teedä, et pito peetäs 50. aasta juubõlit pidävä edimädse «seebikarbi» (ZAZ-966) avvus, a är ei unõhtõda ka inne tuud vällä lastut «muhku». Suurõtiimuusõum kuts kõiki sapakaumanikke sapakidõ suursõidulõ – ku massin vähägi liigus ja paprõ sõita lubasõ, sis olõti Varbusõlõ oodõdu.

Päält tuu kõrraldõdas suur sapakidõ vällänäütüs, tetäs lustlikkõ võistluisi ja saa meisterdä kah. Esieränis illos om pitto tulla hindä perre kolmõ vai inämbä põlvkunnaga ütenkuun. Teedüst saa Tootsi Kristo käest tel 514 3848 vai Kristo.Toots@mnt.ee.

UL

Sapik.
Sapik. Wikipeediä pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit